Skip to content

Otwieramy możliwości

Budujemy partnerskie relacje

Zapewniamy przedsiębiorcom, pasjonatom swojego biznesu fundusze i wskazówki, których potrzebują, aby rozwinąć swoje startupy w silne, odnoszące sukcesy firmy.

Jesteśmy zespołem menedżerów, przedsiębiorców, inwestorów i technologów z wieloletnim doświadczeniem. Wspólnie wspieramy podróże naszych partnerów bez względu na jakim etapie rozwoju jest ich przedsięwzięcie.

Otwarci na startupy

Wspieramy przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć własny biznes. Prowadzimy programy akceleracyjne przygotowując startupy do kontaktu z inwestorami. Wyszukujemy optymalne źródła finansowania.

Zebraliśmy obszerną bazę firm, startupów, unikalnych pomysłów i innowacyjnych technologii, które w naszym programie akceleracyjnym przy wsparciu inwestorów i zewnętrznego finansowania wyrastają na szybko rozwijające się skalowalne biznesy.

Otwarci na społeczność

Nasz Akcelerator Technologiczny buduje społeczność i zarządza zbiorową wiedzą i inteligencją, która pomaga nam i współpracującym organizacjom znajdować nowe spojrzenie i wytwarzać innowacyjne rozwiązania złożonych problemów.

Otwarci na partnerów

Nasza sieć może Cię wesprzeć, zapewniając dostęp do kapitału, mentoring, pozyskiwanie klientów, zatrudnianie utalentowanych ludzi, wybór odpowiedniej infrastruktury i to co jest potrzebne do rozwoju biznesu.

Czy BrainWare to odpowiedni partner dla mnie?

BrainWare to konsultanci i inwestorzy wspierający Cię w Twojej przedsiębiorczej podróży od pomysłu do budowania najbardziej udanego biznesu! BrainWare zostało zbudowane i jest prowadzone przez samych przedsiębiorców, dlatego rozumiemy złożoność wdrażania Twoich pomysłów w życie i ich skalowania.