Skip to content

Innowacje są wszędzie

Wierzymy, że współpraca napędza innowacje.

Organizujemy wydarzenia Go2Market integrujące założycieli, inwestorów, mentorów, instytucje otoczenia biznesu.

Go2Market ma na celu wspieranie i łączenie przedsiębiorców, założycieli startup’ów, liderów innowacji, inwestorów, technologów, oraz osób zainteresowanych społecznością startupów.

Warsztaty praktyczne

i inne działania z ludźmi, którzy podzielają ducha przedsiębiorczości i podejmują tematy istotne dla Twojej społeczności startupowej.

Proaktywni prelegenci

Skłaniające do myślenia dyskusje, podczas których możesz zapoznać się na bieżąco z najnowszymi technologiami i trendami.

Nowe kontakty

Świadomość, że nie jesteś sam, może wiele zmienić. Go2Market zapewnia uczestnikom wiele możliwości zaangażowania się i nawiązania kontaktu z osobami o podobnych poglądach i zainteresowaniach.

Wymiana doświadczeń

Podsumowanie działań naszych startupów wiąże się z dużą dozą niesamowitych wiadomości i innowacji. Go2Market to najlepsza platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i zasobów startupowych.

Zapytaj o najbliższe spotkanie Go2Market

Sponsoruj spotkanie

Otwórz się na nowe możliwości. Go2Market to sposób dla firm na nawiązanie kontaktu z  innowatorami i przedsiębiorcami.